Raspored gradje u Knjiznici FF-a
CB: Revision 2
| *CB* | *POVIJEST UMJETNOSTI* |
| *CB00* | *Referentna zbirka za povijest umjetnosti* |
| CB00.1 | ? |
| CB00.2 | Rječnici? |
| *CB 01* | *Kulturološko-umjetnički pregledi* |
| *CB 02* | *Pregledi povijesti umjetnosti* |
| CB02.01 | Urbanizam i arhitektura |
| CB02.02 | Zaštita spomeničke baštine. (Re)konstrukcije |
| CB02.03 | Skulptura |
| CB02.04 | Crtež. Umjetnički obrt |
| CB02.05 | Slikarstvo |
| CB02.06 | Grafika |
| CB02.061 | Dizajn. Grafički dizajn |
| CB02.07 | Fotografija |
| CB02.071 | Fotografi - umjetnici |
| *CB03* | *Teorija umjetnosti. Umjetnička kritika* |
| *CB04* | *Ikonografija. Ikonologija* |
| *CB05* | *Razdoblja i stilovi* |
| CB05.1 | Prethistorija |
| CB05.2 | Umjetnost starog vijeka |
| CB05.21 | Egipatska i medoperzijska umjetnost |
| CB05.22 | Etrurska, starorimska, rimska, grčka i egejska umjetnost |
| CB05.3 | Srednji vijek |
| CB05.31 | Kasna antika. Ranokršćanstvo. Bizantska umjetnost |
| CB05.32 | Umjetnost predromanike i romanike |
| CB05.33 | Umjetnost gotike |
| CB05.34 | Srednji vijek u Hrvatskoj |
| CB05.4 | Renesansa i manirizam (15. i 16. st.) |
| CB05.41 | Urbanizam, arhitektura i skulptura 15. i 16. stoljeća |
| CB05.42 | Crtež, slikarstvo i grafika 15. i 16 stoljeća |
| CB05.43 | Umjetnost 15. i 16 st. u Hrvatskoj |
| CB05.5 | Barok i klasicizam (17. i 18. st.) |
| CB05.51 | Umjetnost 17. i 18 st. u Hrvatskoj |
| CB05.6 | Umjetnost 19. stoljeća |
| CB05.61 | Umjetnost 19. st. u Hrvatskoj |
| CB05.7 | Umjetnost 20. i 21. stoljeća |
| CB05.71 | Urbanizam i arhitektura 20. i 21. stoljeća |
| CB05.72 | Skulptura 20. i 21. stoljeća |
| CB05.73 | Crtež, slikarstvo i grafika 20. i 21. stoljeća |
| CB05.74 | Umjetnost 20. i 21. st. u Hrvatskoj i regiji |
| CB05.741 | Urbanizam i arhitektura 20. i 21. st. u Hrvatskoj i regiji |
| CB05.742 | Skulptura 20. i 21. st. u Hrvatskoj i regiji |
| CB05.743 | Crtež, slikarstvo i grafika 20. i 21. st. u Hrvatskoj i regiji |
| CB05.75 | Pravci 19. i 20. st. ("izmi") * |
| CB05.76 | Dekade 20. i 21. st. * |
| *CB06* | *Umjetničke monografije* |
| CB06.1 | Umjetnici i umjetničke autorske grupe |
| CB06.2 | Monografije prema toponimima svijeta * |
| CB06.21 | Toponimi u Hrvatskoj i regiji * |
| CB06.22 | Nezapadnjački toponimi * |

_*redanje na polici prema pravcima, dekadama ili toponimima; zatim po autoru djela_