Raspored gradje u Knjiznici FF-a
CB: Revision 2
CB POVIJEST UMJETNOSTI
CB00 Referentna zbirka za povijest umjetnosti
CB00.1 ?
CB00.2 Rječnici?
CB 01 Kulturološko-umjetnički pregledi
CB 02 Pregledi povijesti umjetnosti
CB02.01 Urbanizam i arhitektura
CB02.02 Zaštita spomeničke baštine. (Re)konstrukcije
CB02.03 Skulptura
CB02.04 Crtež. Umjetnički obrt
CB02.05 Slikarstvo
CB02.06 Grafika
CB02.061 Dizajn. Grafički dizajn
CB02.07 Fotografija
CB02.071 Fotografi - umjetnici
CB03 Teorija umjetnosti. Umjetnička kritika
CB04 Ikonografija. Ikonologija
CB05 Razdoblja i stilovi
CB05.1 Prethistorija
CB05.2 Umjetnost starog vijeka
CB05.21 Egipatska i medoperzijska umjetnost
CB05.22 Etrurska, starorimska, rimska, grčka i egejska umjetnost
CB05.3 Srednji vijek
CB05.31 Kasna antika. Ranokršćanstvo. Bizantska umjetnost
CB05.32 Umjetnost predromanike i romanike
CB05.33 Umjetnost gotike
CB05.34 Srednji vijek u Hrvatskoj
CB05.4 Renesansa i manirizam (15. i 16. st.)
CB05.41 Urbanizam, arhitektura i skulptura 15. i 16. stoljeća
CB05.42 Crtež, slikarstvo i grafika 15. i 16 stoljeća
CB05.43 Umjetnost 15. i 16 st. u Hrvatskoj
CB05.5 Barok i klasicizam (17. i 18. st.)
CB05.51 Umjetnost 17. i 18 st. u Hrvatskoj
CB05.6 Umjetnost 19. stoljeća
CB05.61 Umjetnost 19. st. u Hrvatskoj
CB05.7 Umjetnost 20. i 21. stoljeća
CB05.71 Urbanizam i arhitektura 20. i 21. stoljeća
CB05.72 Skulptura 20. i 21. stoljeća
CB05.73 Crtež, slikarstvo i grafika 20. i 21. stoljeća
CB05.74 Umjetnost 20. i 21. st. u Hrvatskoj i regiji
CB05.741 Urbanizam i arhitektura 20. i 21. st. u Hrvatskoj i regiji
CB05.742 Skulptura 20. i 21. st. u Hrvatskoj i regiji
CB05.743 Crtež, slikarstvo i grafika 20. i 21. st. u Hrvatskoj i regiji
CB05.75 Pravci 19. i 20. st. ("izmi") *
CB05.76 Dekade 20. i 21. st. *
CB06 Umjetničke monografije
CB06.1 Umjetnici i umjetničke autorske grupe
CB06.2 Monografije prema toponimima svijeta *
CB06.21 Toponimi u Hrvatskoj i regiji *
CB06.22 Nezapadnjački toponimi *

*redanje na polici prema pravcima, dekadama ili toponimima; zatim po autoru djela