Raspored gradje u Knjiznici FF-a
FG: Revision 9
FG PORTUGALSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
FG00 Referentna zbirka za portugalski
FG01 Portugalska književnost
FG01.1 Antologije portugalske književnosti
FG02 Prijevodi na portugalski jezik
FG03 Znanost o književnosti
FG03.1 Povijest portugalske književnosti
FG03.2 Književna kritika i teorija književnosti
FG03.3 Književne studije o portugalskim autorima
FG04 Brazilska književnost na portugalskom jeziku
FG04.1 Antologije brazilske književnosti
FG05 Brazilska književna kritika
FG05.1 Povijest brazilske književnosti
FG05.2 Književna kritika i teorija brazilske književnosti
FG05.3 Književne studije o brazilskim autorima
FG05.4 Povijest i civilizacija Brazila
FG06 Afrička književnost
FG06.1 Antologije afričke književnosti
FG07 Afrička književna kritika
FG07.1 Povijest afričke književnosti na portugalskom jeziku
FG07.2 Književna kritika i teorija afričke književnosti na portugalskom jeziku
FG07.3 Književne studije o afričkim autorima portugalskog jezičnog izraza
FG07.4 Povijest i civilizacije luzofone Afrike
FG08 Portugalski jezik
FG08.1 Povijest portugalskog jezika
FG08.2 Gramatike portugalskog jezika
FG08.21 Fonetika, fonologija i ortografija portugalskog jezika
FG08.3 Metodika nastave portugalskog jezika
FG09 Lingvistika
FG09.01 Opća lingvistika
FG09.02 Psiholingvistika
FG09.03 Kognitivna lingvistika
FG09.04 Sociolingvistika
FG09.05 Semantika
FG09.06 Pragmalingvistika
FG09.07 Sintaksa
FG09.08 Teorija prevođenja
FG09.09 Leksikologija
FG09.10 Leksikografija
FG09.11 Retorika
FG09.12 Stilistika
FG09.13 Prozodija/metrika/versifikacija
FG09.14 Autorstvo/kreativno pisanje
FG09.15 Semiologija i semiotika
FG09.16 Jezična tipologija
FG09.17 Povijest lingvističkih teorija
FG10 Povijest i civilizacija Portugala
FG11 Umjetnost i geografija