Raspored gradje u Knjiznici FF-a
ED: Revision 2
ED KLASIČNA FILOLOGIJA
ED00 Referentna zbirka za klasičnu filologiju
ED01 Klasična filologija općenito
ED02 Latinski jezik i književnost
ED02.1 Rimska književnost na latinskom
ED02.2 Rimska književnost - prijevodi
ED03.1 Latinska književnost nakon pada Rimskog Carstva (na latinskom)
ED03.2 Latinska književnost nakon pada Rimskog Carstva (prijevodi)
ED04 Prijevodi na latinski
ED05 Studije o latinskoj književnosti
ED05.1 Studije o rimskoj književnosti
ED05.2 Studije o latinskoj književnosti nakon pada RC
ED05.3 Rimska metrika
ED06 Studije o latinskom jeziku
ED07 Latinska epigrafija
ED08 Latinska paleografija
ED09 Kultura i civilizacija starog Rima
ED09.1 Rimska povijest
ED09.2 Religija u starom Rimu. Rimska mitologija
ED09.3 Filozofija u starom Rimu
ED09.4 Rimsko pravo
ED09.5 Znanost i tehnika u starom Rimu
ED09.6 Privreda u starom Rimu
ED10 Metodika nastave latinskog jezika
ED20 Grčki jezik i književnost
ED20.1 Grčka književnost na grčkom
ED20.2 Grčka književnost - prijevodi
ED21 Studije o grčkoj književnosti
ED21.1 Grčka metrika
ED22 Studije o grčkom jeziku
ED23 Grčka epigrafija
ED24 Grčka paleografija
ED25 Kultura i civilizacija stare Grčke
ED25.1 Grčka povijest
ED25.2 Grčka religija i mitologija
ED25.3 Grčka filozofija
ED25.4 Pravo u staroj Grčkoj
ED25.5 Znanost i tehnika u staroj Grčkoj
ED26.6 Privreda u staroj Grčkoj
ED26 Metodika nastave grčkog jezika
ED27 Novogrčki