Raspored gradje u Knjiznici FF-a
CB: Revision 5
CB POVIJEST UMJETNOSTI
CB00 Referentna zbirka za povijest umjetnosti
CB00.1 ?
CB00.2 Rječnici
CB01 Kulturološko-umjetnički pregledi
CB01.1 Dokumenti/izvori za stari vijek
CB01.2 Dokumenti/izvori za srednji vijek
CB01.3 Dokumenti / izvori za novi vijek
CB02 Opći pregledi povijesti umjetnosti
CB02.01 Urbanizam i arhitektura
CB02.02 Zaštita spomeničke baštine i muzeologija
CB02.03 Skulptura
CB02.04 Crtež. Umjetnički obrt
CB02.05 Slikarstvo
CB02.06 Grafika
CB02.061 Dizajn. Grafički dizajn
CB02.07 Fotografija
CB02.071 Fotografi
CB03 Teorija umjetnosti. Umjetnička kritika
CB03.1 Metodika nastave
CB04 Ikonografija. Ikonologija
CB05 Razdoblja i stilovi
CB05.1 Prethistorija
CB05.2 Umjetnost starog vijeka
CB05.21 Umjetnost Egipta i Mezopotamije
CB05.22 Etrurska, starorimska, rimska, grčka i egejska umjetnost
CB05.3 Srednji vijek
CB05.31 Kasna antika. Rano kršćanstvo. Bizantska umjetnost
CB05.32 Umjetnost predromanike i romanike
CB05.33 Umjetnost gotike
CB05.34 Srednji vijek u Hrvatskoj i regiji
CB05.4 Renesansa i manirizam (15. i 16. st.)
CB05.41 Urbanizam, arhitektura i skulptura renesanse i manirizma
CB05.42 Crtež, slikarstvo i grafika renesanse i manirizma
CB05.43 Renesansa i manirizam u Hrvatskoj i regiji
CB05.5 Barok i klasicizam
CB05.51 Barok i klasicizam u Hrvatskoj i regiji
CB05.6 Umjetnost 19. stoljeća
CB05.61 Umjetnost 19. st. u Hrvatskoj i regiji
CB05.7 Umjetnost 20. i 21. stoljeća
CB05.71 Urbanizam i arhitektura 20. i 21. stoljeća
CB05.72 Skulptura 20. i 21. stoljeća
CB05.73 Crtež, slikarstvo i grafika 20. i 21. stoljeća
CB05.74 Umjetnost 20. i 21. st. u Hrvatskoj i regiji
CB05.741 Urbanizam i arhitektura 20. i 21. st. u Hrvatskoj i regiji
CB05.742 Skulptura 20. i 21. st. u Hrvatskoj i regiji
CB05.743 Crtež, slikarstvo i grafika 20. i 21. st. u Hrvatskoj i regiji
CB05.75 Pravci 19. i 20. st. *
CB05.76 Dekade 20. i 21. st. *
CB06 Umjetničke monografije
CB06.1 Umjetnici i umjetničke autorske grupe (u Hrvatskoj i regiji)
CB06.11 Mali formati - domaći i strani umjetnici
CB06.2 Toponimi svijeta *
CB06.21 Toponimi u Hrvatskoj i regiji *
CB06.22 Nezapadnjački toponimi *
CB07.0 Muzeji i galerije svijeta
CB07.1 Muzeji i galerije u Hrvatskoj i regiji

*redanje na polici prema pravcima, dekadama ili toponimima; zatim po autoru djela