Raspored gradje u Knjiznici FF-a
BA: Revision 6
BA FILOZOFIJA
BA00 Referentna građa
BA00.1 Enciklopedije. Leksikoni. Bibliografije
BA00.2 Rječnici
BA01 Uvodi u filozofiju
BA02 Estetika i filozofija umjetnosti
BA03 Praktička filozofija
BA03.1 Bioetika
BA03.2 Etika
BA03.3 Filozofija odgoja. Metodika nastave filozofije
BA03.4 Filozofija povijesti
BA03.5 Filozofska antropologija
BA03.6 Socijalna filozofija. Filozofija politike. Filozofija prava
BA04 Teorijska filozofija
BA04.1 Epistemologija. Filozofija znanosti. Teorija spoznaje
BA04.2 Logika. Filozofija jezika
BA04.3 Metafizika. Ontologija
BA04.4 Filozofija uma
BA05 Povijest filozofije
BA05.1 Filozofija istočnih naroda
BA06 Sabrana djela