Raspored gradje u Knjiznici FF-a


Građa Knjižnice Filozofskog fakulteta organizirana je u nekoliko zbirki (prema vrstama građe i prema području znanosti) i smještena na nekoliko lokacija.

Zbirka KNJIGA U OTVORENOM PRISTUPU

Predmetne zbirke:

A Opća referentna zbirka
BA Filozofija
BB Metode društvenih znanosti. Statistika
BC Psihologija
BD Sociologija
BF Pedagogija
BG Informacijske znanosti
CA Povijest
CB Povijest umjetnosti
CC Arheologija
CD Etnologija i antropologija
D Slavistika
EA Fonetika
EB Lingvistika
EC Komparativna književnost
ED Klasična filologija
EE Indologija i indoiranistika
EF Sinologija i dalekoistočni studiji
EG Japanologija
EH Hungarologija
EI Turkologija
EJ Skandinavistika
EK Koreanistika
EL Judaistika
FA Anglistika
FB Germanistika
FC Nederlandistika
FD Talijanistika
FE Francuski
FF Španjolski
FG Portugalski
FH Rumunjski
FI Austrijska knjižnica

Zbirka KNJIGA U ZATVORENOM SPREMIŠTU

Zbirka ČASOPISA I NOVINA U OTVORENOM PRISTUPU

Zbirka ČASOPISA I NOVINA U ZATVORENOM SPREMIŠTU

Zbirka DIPLOMSKIH, MAGISTARSKIH I DOKTORSKIH RADOVA

Zbirka AV GRAĐE

Zbirka STARIH I RIJETKIH KNJIGA