V
21  
Tags
Attachments
KOHA
Podaci na korisničkim karticama

Ova stranica opisuje postupak koji prolaze podaci da bi novootvoreni korisnici preko Koha sučelja
a) dobili članski broj (broj kartice)
b) pojavili se u SafeQ sustavu.

SafeQ sustav povlači podatke o korisnicima iz Kohe preko LDAP-a. LDAP je implementiran direktno na podacima u Kohi (vidi SafeQ integration), ali SafeQ ne može pročitati broj korisnika sa kartice, nego samo serijski broj kartice koji koristi RFID protokol (SID).

Taj broj postoji jedino u log datotekama 3M sustava, a kako računalo na kojem se programiraju čipovi za sad nije spojeno na mrežu, cijela procedura ipak ovisi o povremenom presnimavanju podataka na server.

U razvoju je zamjena za cijelu ovu proceduru koja bi omogućila printanje novih isprogramiranih kartica odmah nakon što se korisnik prvi puta ulogira u Kohu (tj. odmah čim aktivira članstvo u knjižnici).

trenutno stanje

fetchrss: http://via.rot13.org/10.60.0.12/SQL2RSS/koha/
 • There was an error: 500 read failed: error:14094410:SSL routines:SSL3_READ_BYTES:sslv3 alert handshake failure | error:140940E5:SSL routines:SSL3_READ_BYTES:ssl handshake failure
Generiranje brojeva kartica

Prvi korak je dodjeljivanje brojeva kartica u obliku 200908240042 gdje su prve znamenke datum a zadnje četiri redni broj korisnika u tom danu. To je jedinstveni broj korisnika koji koriste svi ostali servisi (npr. 3M Selfcheck) ali ne i SafeQ-a!

Generiranje brojeva kartica

ovaj korak radi se na produkcijskoj bazi

dpavlin@koha:/srv/koha-rfid$ ./generate-cardnumber.pl --commit

provjeriti ispis i pokrenuti ponovo sa --commit da bi se promjene zapisale u bazu

generira također backup borrowers tablice

Ispisuje na kraju generirato ime log datoteke:

backup for borrowers table: backup/borrowers.2010-09-02T15:05:09.sql 3838484 bytes
generated print.2010-09-02T15:05:09.txt 41879 bytes

Format loga: cardnumber <tab> login <tab> ime <tab> prezime

dpavlin@klin:~/klin/Biblio-RFID$ head -1 print.2010-09-02T15\:05\:09.txt 
201007140004  kohatest@ffzg.hr    Koha  Testičić Probišić Đž

Printanje iskaznica

ovaj korak se radi na mašini sa koje se printaju iskaznice

Podaci za pritanje

dpavlin@klin:~/klin/Biblio-RFID$ rsync -v koha:/srv/koha-rfid/print*.*.txt .

Pokretanje printanja

Printanje čeka da se kartica makne na RFID čitača da bi nastavilo!

dpavlin@klin:~/klin/Biblio-RFID$ ./scripts/print.pl print.2010-09-02T15\:05\:09.txt

...

QUEUE EMPTY - printing finished
log.print/2010-08-17T16:36:27.txt 100 bytes created

Kopiranje SID-ova za Kohu

dpavlin@klin:~/klin/Biblio-RFID$ rsync -rav log.print/ koha.ffzg.hr:/srv/koha-rfid/log.print/

Import SID-ova u Kohu

dpavlin@koha-dev:/srv/koha-rfid$ ./rfid2koha-borrower-attribute.pl log.print/2010-08-17T16\:36\:27.txt


Import 3M log datoteka

ovaj korak je stara procedura i ne koristi se više

kopiranje novih logova na koha-dev

*.LOG datoteke iz 3M softwarera se kopiraju u /srv/koha-rfid/log

dpavlin@koha:~$ sudo mount /mnt/koncar/
dpavlin@koha:~$ cp -v /mnt/koncar/* /srv/koha-rfid/log/
dpavlin@koha:~$ sudo umount /mnt/koncar/

preimenovanje u intervale koje pokrivaju

dpavlin@koha:/srv/koha-rfid$ make rename
find log/ -name "*.LOG" | xargs -i ./rename-log.sh {}
chmod 644 log/*.log

dpavlin@koha:/srv/koha-rfid$ ls -al log | head
total 27860
drwxr-xr-x 4 dpavlin dpavlin  4096 2010-03-01 16:33 .
drwxrwxr-x 6 dpavlin dpavlin  4096 2010-02-25 15:18 ..
-rw-r--r-- 1 dpavlin dpavlin 524488 2010-02-21 02:10 20080922-20081111.log
-rw-r--r-- 1 dpavlin dpavlin 524334 2010-02-21 02:10 20081015-20081024.log
-rw-r--r-- 1 dpavlin dpavlin 524606 2010-02-21 02:10 20081024-20081103.log
-rw-r--r-- 1 dpavlin dpavlin 524322 2010-02-21 02:10 20081027-20081027.log
-rw-r--r-- 1 dpavlin dpavlin 524510 2010-02-21 02:10 20081027-20081029.log
-rw-r--r-- 1 dpavlin dpavlin 524296 2010-02-21 02:10 20081029-20081103.log
-rw-r--r-- 1 dpavlin dpavlin 524366 2010-02-21 02:10 20081103-20081106.log

provjera novih podataka

cd log
git status
git add *.log
git commit -m 'new data'

parse log

dpavlin@koha-dev:/srv/koha-rfid$ make rfid

...

wc -l rfid.txt
12196 rfid.txt
echo "`cat rfid.txt | cut -d, -f2 | sort -u | wc -l` different tags"
11243 different tags
echo "`cat rfid.txt | cut -d, -f2- | grep ',20' | sort -u | wc -l` card tags"
4151 card tags

Kopiranje borrowers tablice s produkcije na development

dpavlin@koha-dev:/srv/koha-rfid$ ./update-borrowers.sh

Ovo će stvoriti borrowers2 tablicu na developmentu i prekopirati sve nove korisnike u borrowers tablicu, a postojećim korisnicima upisati cardnumber ako je on u međuvremenu generiran na produkciji.

update kohe

(pokreće sam i parsanje log dataoteka)

dpavlin@koha-dev:/srv/koha-rfid$ make rfid2koha

 

Upload Files

Click "Browse" to find the file you want to upload. When you click "Upload file" your file will be uploaded and added to the list of attachments for this page.

Maximum file size: 50MB

 
 
 
File Name Author Date Uploaded Size

Save Page As

Enter a meaningful and distinctive title for your page.

Page Title:

Tip: You'll be able to find this page later by using the title you choose.

Page Already Exists

There is already a page named XXX. Would you like to:

Save with a different name:

Save the page with the name "XXX"

Append your text to the bottom of the existing page named: "XXX"

Upload Files

Click "Browse" to find the file you want to upload. When you click "Add file" this file will be added to the list of attachments for this page, and uploaded when you save the page.

 
 
 
Add Tags

Enter a tag and click "Add tag". The tag will be saved when you save the page.

Tag: 

Suggestions: