Prijedlog pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja - primjedbe


Primjedbe Knjižnice FF-a (23.3.2011.)

Uvjeti za izbor po područjima

DRUŠTVENE ZNANOSTI

Popis bibliografskih baza koje se uzimaju u obzir pri vrednovanju radova iz kategorije (a1) za izbor u znanstvena zvanja iz područja društvenih znanosti: Current Contents, Web of Science (SCI, SSCI, AHCI), ABI/INFORM, ASSIA - Applied Social Sciences Index and Abstracts, BIOSIS Previews, CAB Abstracts, Caredata Abstracts, Computer and Information Systems Abstracts, Criminal Justice Abstracts, Criminal Justice Periodical Index, CSA - Cambridge Scientific Abstracts, Current Law Index, Current Legal Theory, DOIS - Documents in Information Science, EconLit - American Economic Association's Electronic database, ERIC, European Legal Journal Index, Francis, Geobase, Human Resources Abstracts, IBSS - International Bibliography of the Social Sciences, Index to foreign legal periodics, Index to legal periodicals, Information Science Abstracts, International Labour Documentation, INSPEC, ISI Proceedings, Journal of Economic Literature, LISA - Library and Information Science Abstracts, MEDLINE, NCJRS - National Criminal Justice Reference Service Abstracts Database, Neue Kriminologische Literatur, PAIS International - Public Affairs Information Services, Population Demographics, PsycINFO, PsycLIT (Psychological Abstracts), CSA - Social Services Abstracts, Sociological Abstracts, Worldwide Political Science Abstracts

Multidisciplinarne:

Dodati: Scopus

Ekonomija

Pravo

Politologija

Dodati: International Political Science Abstracts (IPSA)

Informacijske i komunikacijske znanosti

Dodati: LISTA

Sociologija

Dodati: SocINDEX

Psihologija

Pedagogija

Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti

Logopedija

Kineziologija

Demografija

Socijalne djelatnosti

Sigurnosne i obrambene znanosti

Baze koje ne pokrivaju područje društvenih znanosti:
BIOSIS Previews - biomedicina (?)
CAB Abstracts - biomedicina, biotehnika (?)

Ugašene, preimenovane ili spojene s drugim bazama:

Popis uključenih časopisa nedostupan/kriteriji uključivanja nepoznati:

Ne indeksiraju časopise:

HUMANISTIČKE ZNANOSTI

"Za izbor u znanstveno zvanje u području humanističkih znanosti pristupnik mora imati objavljene radove u međunarodnim, stranim ili s njima izjednačenim domaćim časopisima (a1), a može imati dio i u drugim vrijednim domaćim znanstveno-stručnim časopisima (a2),..."

Ovo se vjerojatno treba tumačiti ovako:

Nije jasno kako se gledaju strani časopisi s lokalnim značajem (nisu svi strani časopisi međunarodni, strano i međunarodno nisu istoznačnice).
Također, treba imati na umu da međunarodni značaj i kvaliteta nisu isto.

Kriteriji 'internacionalnosti' časopisa koji su uglavnom općeprihvaćeni su:

Podjela kategoriziranih domaćih časopisa na a1 i a2 nije potpuno jasna i ne proizlazi iz gore navedenih kriterija (u kategoriji a1 ima naslova koji uglavnom ne zadovoljavaju kriterije internacionalnosti, kao što i među a2 naslovima ima onih koji većinu tih kriterija zadovoljavaju).

INTERDISCIPLINARNO PODRUČJE

Nije jasan kriterij vrednovanja radova: vrednuju li se radovi objavljeni u naslovima časopisa koji su indeksirani u nekoj sekundarnoj publikaciji, ili sami radovi moraju biti uključeni u sekundarnu publikaciju (to nijie isto!).

Sam popis sekundarnih publikacija sadrži vrlo raznorodne informacijske alate, od kojih neki uopće nisu sekundarne publikacije (kako se navodi) ili iz nekih drugih razloga nisu pogodni za korištenje pri evaluaciji znanstvenog doprinosa.
Npr.

Itd.

Smatramo da popis treba temeljito revidirati.

OPĆE PRIMJEDBE:


Tablica: popis ponuđenih baza i primjedbe


http://saturn.ffzg.hr/casopisi/index.cgi?bibliografske_baze_podataka_relevantne_za_dru%C5%A1tvene_znanosti

Stari pravilnik za usporedbu: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/289156.html


Dodatni komentar:
postupak kategorizacije humanističkih časopisa nije javno i jasno objavljen

contributed by imelinsc on Apr 5 1:24am


http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_04_38_920.html

contributed by imelinsc on Apr 26 9:35pm