V
17  
Tags
There are no tags for this page.
Attachments
Raspored gradje u Knjiznici FF-a
Raspored gradje u Knjiznici FF-a

Građa Knjižnice Filozofskog fakulteta organizirana je u nekoliko zbirki (prema vrstama građe i prema području znanosti) i smještena na nekoliko lokacija.

Zbirka KNJIGA U OTVORENOM PRISTUPU

Predmetne zbirke:

A Opća referentna zbirka
BA Filozofija
BB Metode društvenih znanosti. Statistika
BC Psihologija
BD Sociologija
BF Pedagogija
BG Informacijske znanosti
CA Povijest
CB Povijest umjetnosti
CC Arheologija
CD Etnologija i antropologija
D Slavistika
EA Fonetika
EB Lingvistika
EC Komparativna književnost
ED Klasična filologija
EE Indologija i indoiranistika
EF Sinologija i dalekoistočni studiji
EG Japanologija
EH Hungarologija
EI Turkologija
EJ Skandinavistika
EK Koreanistika
EL Judaistika
FA Anglistika
FB Germanistika
FC Nederlandistika
FD Talijanistika
FE Francuski
FF Španjolski
FG Portugalski
FH Rumunjski
FI Austrijska knjižnica

Zbirka KNJIGA U ZATVORENOM SPREMIŠTU

Zbirka ČASOPISA I NOVINA U OTVORENOM PRISTUPU

Zbirka ČASOPISA I NOVINA U ZATVORENOM SPREMIŠTU

Zbirka DIPLOMSKIH, MAGISTARSKIH I DOKTORSKIH RADOVA

Zbirka AV GRAĐE

Zbirka STARIH I RIJETKIH KNJIGA


 

Upload Files

Click "Browse" to find the file you want to upload. When you click "Upload file" your file will be uploaded and added to the list of attachments for this page.

Maximum file size: 50MB

 
 
 
File Name Author Date Uploaded Size

Save Page As

Enter a meaningful and distinctive title for your page.

Page Title:

Tip: You'll be able to find this page later by using the title you choose.

Page Already Exists

There is already a page named XXX. Would you like to:

Save with a different name:

Save the page with the name "XXX"

Append your text to the bottom of the existing page named: "XXX"

Upload Files

Click "Browse" to find the file you want to upload. When you click "Add file" this file will be added to the list of attachments for this page, and uploaded when you save the page.

 
 
 
Add Tags

Enter a tag and click "Add tag". The tag will be saved when you save the page.

Tag: 

Suggestions: