Raspored gradje u Knjiznici FF-a
BA: Revision 1

BAFILOZOFIJA

BA00Referentna građa

BA00.1Enciklopedije. Leksikoni. Bibliografije.

BA00.2Rječnici

BA01Uvodi u filozofiju

BA02Estetika i filozofija umjetnosti

BA03Praktična filozofija

BA03.1Bioetika

BA03.2Etika

BA03.3Filozofija odgoja. Metodika nastave filozofije.

BA03.4Filozofija povijesti

BA03.5Filozofska antropologija

BA03.6Socijalna filozofija. Filozofija politike. Filozofija prava

BA04Teorijska filozofija

BA04.1Epistemologija. Filozofija znanosti. Teorija spoznaje.

BA04.2Logika

BA04.3Metafizika. Ontologija.

BA04.4Filozofija uma

BA05Povijest filozofije

BA05.1Filozofija istočnih naroda

BA06Sabrana djela