FI


FI AUSTRIJSKA KNJIŽNICA
FI00 referentna zbirka
FI00.1 enciklopedije i leksikoni
FI00.2 rječnici i gramatike
FI01 književnost
FI01.1 književnost 18. st.
FI01.2 književnost 19.st.
FI01.3 književnost 20. st.
FI01.4 književnost nakon 1945. god
FI01.5 antologije
FI02 prijevodi
FI03 kulturološke studije
FI04 znanost o književnosti
FI05 jezikoslovne studije
FI06 kultura i civilizacija
FI07 psihologija
FI08 filozofija
FI09 povijest
FI09.1 povijesne biografije
FI10 povijest umjetnosti
FI11 glazba
FI12 kazalište
FI13 film
FI14 Lihtenštajn
FI15 Gradišće