FF


FF ŠPANJOLSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
FF00 Referentna zbirka za španjolski
FF00.1 Hrvatski jezik
FF01 Hispanska književnost
FF01.1 Antologije hispanskih književnosti
FF02 Prijevodi svjetske književnosti na španjolski jezik
FF03 Referentna zbirka za katalonski
FF03.1 Katalonska književnost
FF03.2 Gramatika katalonskog jezika
FF03.3 Povijest katalonskog jezika
FF03.4 Metodika nastave katalonskog jezika
FF04 Referentna zbirka za galješki
FF04.1 Galješka književnost
FF04.2 Gramatika galješkog jezika
FF04.3 Povijest galješkog jezika
FF04.4 Metodika nastave galješkog jezika
FF05 Referentna zbirka za baskijski
FF05.1 Baskijska književnost
FF05.2 Gramatika baskijskog jezika
FF05.3 Povijest baskijskog jezika
FF05.4 Metodika nastave baskijskog jezika
FF06 Znanost o književnosti
FF06.1 Povijest hispanskih književnosti
FF06.2 Književna kritika i teorija hispanskih književnosti
FF06.3 Književne studije o hispanskim autorima
FF07 Španjolski jezik
FF07.1 Vulgarni latinitet, romanska filologija
FF07.2 Povijest španjolskog jezika
FF07.3 Španjolski jezik- gramatike
FF07.31 Fonetika, fonologija i ortografija španjolskog jezika
FF07.4 Španjolski jezik- metodika
FF08 Lingvistika
FF08.01 Opća lingvistika
FF08.02 Psiholingvistika
FF08.03 Kognitivna lingvistika
FF08.04 Dijalektologija. Sociolingvistika
FF08.05 Semantika
FF08.06 Pragmalingvistika
FF08.07 Sintaksa
FF08.08 Teorija prevođenja
FF08.09 Leksikologija
FF08.10 Leksikografija
FF08.11 Retorika
FF08.12 Stilistika
FF08.13 Prozodija/metrika/versifikacija
FF08.14 Autorstvo/kreativno pisanje
FF08.15 Semiologija i semiotika
FF08.16 Jezična tipologija
FF08.17 Povijest lingvističkih teorija
FF09 Povijest i civilizacija Španjolske i Hispanske Amerike
FF10 Geografija
FF11 Filozofija. Religija. Društvene znanosti
FF12 Umjetnost