FE


FE FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
FE00 Referentna zbirka za francuski
FE01 Francuska književnost
FE01.1 Srednjovjekovna francuska književnost
FE02 Kanadska književnost na francuskom jeziku
FE03 Belgijska književnost na francuskom jeziku
FE03.1 Povijest belgijske književnosti na francuskom jeziku
FE03.2 Književna kritika i teorija belgijske književnosti na francuskom jeziku
FE03.3 Književne studije o belgijskim autorima francuskog jezičnog izraza
FE03.4 Belgijska filozofija
FE04 Prijevodi svjetske književnosti na francuski jezik
FE05 Znanost o književnosti
FE05.1 Povijest francuske književnosti
FE05.11 Srednji vijek
FE05.12 16. st.
FE05.13 17. st.
FE05.14 18. st.
FE05.15 19. st.
FE05.16 20. st.
FE05.2 Književna kritika i teorija književnosti
FE05.3 Književne studije o francuskim autorima
FE05.4 Prozodija
FE05.5 Autorstvo, kreativno pisanje
FE05.6 Stilistika
FE06 Francuski jezik
FE06.1 Vulgarni latinitet, romanska filologija
FE06.2 Povijest francuskog jezika
FE06.3 Francuski jezik- gramatike
FE06.4 Fonetika, fonologija, ortografija francuskog jezika
FE06.5 Metodika nastave franscuskog jezika
FE06.51 Udžbenici francuskog jezika
FE07 Lingvistika
FE07.01 Opća lingvistika
FE07.02 Psiholingvistika
FE07.03 Kognitivna lingvistika
FE07.04 Sociolingvistika
FE07.05 Semantika
FE07.06 Pragmalingvistika
FE07.07 Sintaksa
FE07.08 Teorija prevođenja
FE07.09 Leksikologija
FE07.10 Leksikografija
FE07.11 Retorika
FE07.12 Stilistika
FE07.13 Prozodija/metrika/versifikacija
FE07.14 Autorstvo. Kreativno pisanje
FE07.15 Semiologija i semiotika
FE07.16 Jezična tipologija
FE07.17 Povijest lingvističkih teorija
FE08 Povijest i civilizacija Francuske
FE09 Geografija (Francuska)
FE10 Filozofija. Psihologija. Religija. Društvene znanosti
FE11 Umjetnost
FE12 Ostali romanski jezici
FE12.01 Okcitanski
FE12.02 Retoromanski
FE12.03 Talijanski
FE12.04 Venetski
FE12.05 Dalmatski