FA


FA ANGLISTIKA
FA00 Referentna zbirka za anglistiku
FA00.1 Rječnici engleskog jezika
FA00.2 Rječnici slenga
FA00.3 Gramatike engleskog jezika
FA00.4 Enciklopedije
FA00.5 Leksikoni engleske i američke književnosti
FA00.6 Udžbenici
FA01 Književnost na engleskom jeziku
FA01.01 Engleska, američka, australska i kanadska proza*
FA01.02 Engleska i američka drama*
FA01.03 Englesko i američko pjesništvo*
FA01.04 Engleski i američki eseji*
FA01.05 Izabrana djela engleskih i američkih autora
FA01.06 Antologije engleske i američke književnosti
FA01.07 Biografije**
FA01.08 Autobiografije
FA01.09 Pisma
FA01.10 Putopisi
FA01.11 Govori
FA02 Shakespeare
FA02.1 Djela***
FA02.2 Književna kritika i studije o Shakespeareu
FA02.21 Studije o Shakespeareovim komedijama
FA02.22 Studije o Shakespeareovim historijama
FA02.23 Studije o Shakespeareovim pjesmama
FA02.24 Studije o Shakespeareovim problemskim komadima
FA02.25 Studije o Shakespeareovim tragedijama
FA02.26 Studije o pojedinim Shakespeareovim djelima
FA02.3 Prijevodi Shakespeareovih djela na hrvatski
FA03 Prijevodi svjetske književnosti na engleski
FA04 Prijevodi engleskih i američkih autora na hrvatski
FA05 Znanost o književnosti
FA05.01 Književne kritike engleskih i američkih autora****
FA05.02 Povijest engleske književnosti
FA05.021 Srednji vijek
FA05.022 Renesansa i barok
FA05.023 Klasicizam i romantizam
FA05.024 Viktorijanska književnost
FA05.025 Modernizam i postmodernizam
FA05.03 Povijest američke književnosti
FA05.031 19. stoljeće
FA05.032 20. stoljeće
FA05.06 Povijest svjetske književnosti
FA05.07 Teorija književnosti
FA05.08 Književna kritika
FA05.09 Feminizam
FA05.10 Kulturalni studiji
FA06 Lingvistika
FA06.1 Opća lingvistika
FA06.2 Koginitivna lingvistika. Psiholingvistika
FA06.3 Sociolingvistika
FA06.4 Semantika
FA06.5 Sintaksa
FA06.6 Teorija prevođenja
FA06.7 Leksikologija. Leksikografija
FA07 Engleski jezik
FA07.1 Fonetika engleskog jezika
FA07.2 Povijest engleskog jezika
FA07.3 Varijante engleskog jezika
FA07.4 Jezici u kontaktu
FA07.41 Hrvatski i engleski jezik u kontaktu
FA07.5 Metodika engleskog jezika
FA07.51 Udžbenici engleskog jezika
FA08 Povijest, kultura i civilizacija Velike Britanije
FA09 Povijest, kultura i civilizacija SAD
FA10 Posebne zbirke
FA10.1 Amerikanistika
FA10.2 Irska zbirka
FA10.3 Australska zbirka
FA10.4 Kanadska zbirka
FA10.6 Američki studiji
FA10.61 Književnost
FA10.62 Kulturološke studije

(*) Antologije su na početku niza

(**) Redanje po imenu osobe o kojoj je djelo

(***) Redanje po naslovu djela

(****) Redanje po imenu osobe o kojoj je djelo