EH


EH HUNGAROLOGIJA
EH00 Mađarska referentna literatura
EH01 Mađarska književnost
EH02 Povijest i teorija mađarske književnosti
EH03 Mađarska lingvistika
EH04 Mađarska civilizacija i kultura
EH04.1 Mađarska povijest
EH04.2 Mađarska umjetnost
EH04.3 Mađarska etnologija
EH05 Mađarsko-hrvatske veze