CD


ETNOLOGIJA I ANTROPOLOGIJA

CD00 Referentna zbirka
CD01 Teorije, teoretičari i povijest
CD02 Metodologija
CD03 Kulturna antropologija
CD03.1 Antropologija religije
CD03.2 Antropologija seksualnosti, feministička antropologija
CD03.3 Atropologija mjesta i prostora, urbana antropologija
CD03.4 Antropologija turizma, antropologija putovanja
CD03.5 Psihološka antropologija
CD03.6 Antropologija društvenog sjećanja
CD03.7 Politička antropologija i antropologija nasilja
CD03.8 Ekonomska antropologija
CD03.9 Vizualna antropologija
CD3.10 Stanovništvo, migracije, identiteti
CD03.11 Antropologija obitelji, srodstva, djetinjstva,
CD03.12 Antropologija svakodnevice
CD03.13 Filozofska antropologija
CD04 Materijalna i nematerijalna kultura
CD04.1 Folkloristika (muzikologija, koreologija, narodne predaje)
CD04.2 Narodne nošnje, tekstil, odijevanje, ukrašavanje
CD04.3 Tradicijsko gospodarstvo, arhitektura, stanovanje
CD04.4 Narodni običaji, vjerovanja
CD04.6 izvedbene umjetnosti, teatrologija, festivali
CD04.7 Popularna kultura, zabava, prehrana
CD04.8 Rukotvorstvo, umjetnost, obrti
CD04.9 Baština, zaštita, materijalna kultura i nematerijalna kultura
CD05 Narodi i kulture svijeta
CD05.1 Europa
CD05.2 Sjeverna Amerika
CD05.3 Južna Amerika
CD05.4 Azija
CD05.5 Australija i oceanija
CD05.6 Afrika
CD06 Kulture i zajednice etničkih, nacionalnih i vjerskih manjina
CD07 Etnografije Hrvatske
CD07.1 Monografije mjesta i regija
CD08 Biološka antropologija
CD08.1 Populacijska genetika čovjeka
CD08.2 Forenzička i dentalna antropologija
CD09 Medicinska antropologija
CD10 Evolucijska antropologija
CD11 Ekološka antropologija
CD12 Arheološka antropologija
CD13 Lingvistička antropologija