CB


CB POVIJEST UMJETNOSTI
CB00 Referentna zbirka za povijest umjetnosti
CB00.1 Priručnici
CB00.2 Rječnici
CB01 Kulturološko-umjetnički pregledi
CB01.1 Dokumenti/izvori za stari vijek
CB01.2 Dokumenti/izvori za srednji vijek
CB01.3 Dokumenti / izvori za novi vijek
CB 02 Opći pregledi povijesti umjetnosti
CB02.01 Urbanizam i arhitektura
CB02.02 Zaštita spomeničke baštine i muzeologija. Re)konstrukcije
CB02.03 Skulptura
CB02.04 Crtež. Umjetnički obrt
CB02.05 Slikarstvo
CB02.06 Grafika
CB02.061 Dizajn. Grafički dizajn
CB02.062 Strip i karikatura
CB02.07 Fotografija
CB02.071 Fotografi - Umjetnici
CB03 Teorija umjetnosti. Umjetnička kritika
CB03.1 Metodika nastave
CB04 Ikonografija. Ikonologija
CB05 Razdoblja i stilovi
CB05.1 Prethistorija
CB05.2 Umjetnost starog vijeka
CB05.21 Umjetnost Egipta i Mezopotamije
CB05.22 Etrurska, starorimska, rimska, grčka i egejska umjetnost
CB05.3 Umjetnost srednjeg vijeka
CB05.31 Kasna antika. Rano kršćanstvo. Bizantska umjetnost
CB05.32 Umjetnost predromanike i romanike
CB05.33 Umjetnost gotike
CB05.34 Umj. srednjeg vijekau Hrvatskoj i regiji
CB05.4 Renesansa i manirizam (15.i16.st.)
CB05.41 Urbanizam, arhitektura i skulptura
CB05.42 Crtež, slikarstvo i grafika
CB05.43 Umj. 15. i 16. st. u Hrvatskoji reg.
CB05.5 Barok i bar. klasicizam (17. i 18. st.)
CB05.51 Umj. 17. i 18. st. u Hrvatskoj i reg.
CB05.6 Umjetnost 19. stoljeća
CB05.61 Umjetnost 19. st. u Hrvatskoj i reg.
CB05.7 Umjetnost 20. i 21. stoljeća
CB05.71 Urbanizam i arhitektura 20. i 21. stoljeća
CB05.72 Skulptura 20. i 21. stoljeća
CB05.73 Crtež, slikarstvo i grafika 20. i 21. stoljeća
CB05.74 Umjetnost 20. i 21. st. u Hrvatskoj i regiji
CB05.741 Urbanizam i arhitektura 20. i 21. st. u Hrvatskoj i regiji
CB05.742 Skulptura 20. i 21. st. u Hrvatskoj i regiji
CB05.743 Crtež, slikarstvo i grafika 20. i 21. st. u Hrvatskoj i reg.
CB05.75 Pravci 19. i 20. st.
CB05.76 Dekade 20. i 21. st.
CB06 Umjetničke monografije
CB06.1 Umjetnici i umjetničke autorske grupe u Hrvatskoj i regiji
CB06.2 Monografije prema toponimima svijeta
CB06.11 Mali formati
CB06.2 Toponimi svijeta
CB06.21 Toponimi u Hrvatskoj i regiji
CB06.22 Nezapadnjački toponimi
CB07 Muzeji i galerije
CB07.0 Muzeji i galerije svijeta
CB07.1 Muzeji i galerije u Hrvatskoj i regiji
CB07.11. Mali formati