BF


BF PEDAGOGIJA
BF00 Referentna zbirka pedagogije.
BF01 Pedagogija. Sistematska pedagogija.
BF01.1 Teorija pedagogije.
BF01.2 Kritička pedagogija.
BF01.3 Alternativne pedagoške ideje i pravci.
BF01.4 Feministička pedagogija. Rodna pedagogija. Seksualna pedagogija.
BF02 Komparativna pedagogija.
BF03 Povijest pedagogije. Povijest školstva.
BF04 Obrazovna politika. Politika obrazovanja.
BF05 Rukovođenje obrazovnim ustanovama. Disciplina.
BF06 Organizacija škole. Školstvo. Ocjenjivanje.
BF07 Kurikulum.
BF08 Didaktika. Nastavne metode i postupci.
BF09 Virtualno obrazovanje. Obrazovna tehnologija.
BF10 Nastavne teme. Nastavni sadržaji. Pismenosti.
BF11 Pedagozi. Nastavnici i stručni suradnici. Stručno usavršavanje.
BF12 Socijalna pedagogija.
BF13 Ljudska prava. Prava djeteta. Prava djeteta u obrazovanju.
BF14 Interkulturna pedagogija. Građanski odgoj i obrazovanje.
BF15 Specijalna pedagogija. Domska pedagogija. Institucionalni odgoj.
BF16 Suradnja s roditeljima.
BF17 Obiteljska pedagogija. Roditeljstvo.
BF18 Pedagogija rane dobi. Predškolska pedagogija.
BF19 Školska pedagogija.
BF20 Visokoškolska pedagogija.
BF21 Obrazovanje odraslih. Andragogija. Cjeloživotno učenje.
BF22 Pedagogija slobodnog vremena.
BF23 Pedagoška komunikologija.
BF24 Pedagoško savjetovanje.
BF25 Antropologija odgoja i obrazovanja.