V
6  
Tags
There are no tags for this page.
Attachments
Izvori i pretraživanje psihologijske literature
Tezaurusi

Tezaurus je kontrolirani rječnik stručnih termina u nekom znanstvenom području. Svaki pojam ima svoje objašnjenje i u nekom je odnosu s drugim pojmovima u rječniku. Pojmovi u tezaurusu imaju svoje

  • nadređene,
  • podređenje i
  • povezane pojmove

Prednosti:

  • stvara reda među terminologijom, objedinjuje sinonime
  • olakšava pretraživanje bibliografskih baza podataka

Nedostaci:

  • nekih termina nema u tezaurusu, neki su zastarjeli, neki su promijenjeni - nova područja istraživanja u kojima sva terminologija nije još usaglašena, promjene u staroj terminologiji zbog novih saznanja o fenomenima...

Tezaurus za područje psihologije izdala je Američka psihološka asocijacija.

Baza PsycINFO ovaj tezaurus koristi za označavanje radova uključenih u bazu.


 

Upload Files

Click "Browse" to find the file you want to upload. When you click "Upload file" your file will be uploaded and added to the list of attachments for this page.

Maximum file size: 50MB

 
 
 
File Name Author Date Uploaded Size

Save Page As

Enter a meaningful and distinctive title for your page.

Page Title:

Tip: You'll be able to find this page later by using the title you choose.

Page Already Exists

There is already a page named XXX. Would you like to:

Save with a different name:

Save the page with the name "XXX"

Append your text to the bottom of the existing page named: "XXX"

Upload Files

Click "Browse" to find the file you want to upload. When you click "Add file" this file will be added to the list of attachments for this page, and uploaded when you save the page.

 
 
 
Add Tags

Enter a tag and click "Add tag". The tag will be saved when you save the page.

Tag: 

Suggestions: