Announcements and Links


Prvi Hrvatski Perl Workshop organizairaju Zagreb Perl Mongers u suradnji sa Hrvatskskom Udrugom Linux Korisnika

Crna vijećnica Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, Unska 3, 10000 Zagreb, 15.4.2008. od 08-18 sati

First Croatian Perl Workshop is organized by Zagreb Perl Mongers and Croatian Linux User Grup

Please see new site at http://conferences.yapceurope.org/hrpw2008/